Blog

Hökeriet öppnar Lördagen 22:e Maj!

Vi alla ser fram emot nyöppningen av butik och café på Hyppeln.

På Hökeriet kommer ni erbjudas livsmedel, café, post, tobak, och lotter, men framför allt en genuin upplevelse och gemenskap.

För den vetgirige:
Namnet Hökeriet har sitt ursprung ur Hökare som var en äldre benämning på detaljhandlare (i synnerhet i livsmedel), vilken förestod ett hökeri (hökarbod). Ordet kan eventuellt härledas från fornsvenskans huka; mångla, men är av omtvistat ursprung. Kanske finns det viss liknelse med hugade spekulanter, som då kunde ha varit dåtidens grossister i diversehandel.